Organización

Organización

Xunta directiva

Xunta directiva

A Xunta Directiva é o órgano executivo de ABAC. O período de actuación para o que son elixidos os seus membros é de catro anos e o seu cargo non está remunerado.

PRESIDENTE

 • José Manuel Moar Graña

VICEPRESIDENTA

 • Almudena Manso Espilla

SECRETARIO

 • José Juan Fernández Rodríguez

TESORERA

 • María del Mar Rua Pérez

VOCALES

 • Manuela Naya Carro
 • María Celia Pérez Sousa
Recursos Humanos

Recursos Humanos

DIRECTORA

 • Fátima Pérez Pérez

ADMINISTRATIVA

 • Rosa María Gestal Vales

EQUIPO TERAPÉUTICO

DIRECTORA EQUIPO TERAPÉUTICO

 • Mariana Pla Roso

PSIQUIATRA

 • Ana García López

PSICÓLOGAS

 • Mariana Pla Roso
 • María Blanco Suárez       

NUTRICIONISTA

 • Cristina Quintela Lodeiro

ACTIVIDADE FÍSICA E SAUDE

 • Martín Fernández Sánchez

EDUCADORA SOCIAL

 •  Ana Castro Sanjurjo
Fátima Pérez Pérez

Fátima Pérez Pérez

Mariana Pla Roso

Mariana Pla Roso

María Blanco Suárez

María Blanco Suárez

Martín Fernández Sánchez

Martín Fernández Sánchez

Ana Castro Sanjurjo

Ana Castro Sanjurjo